Nyttevekstkyndigkurs i Tromsø – digital teori med kollokviegruppe og turer i felt

soppkontroll-placeholder

Praktisk info

Fra: 25.03.2024 20:00

Til: 06.06.2024 20:00

Adresse: Parkeringsplass, Huginbakken 22, 9019 Tromsø, Norge

Forening: Tromsø sopp- og nyttevekstforening

Region: Troms og Finnmark

Pris fra: 450 kr

Arrangementet er stengt for påmelding

Nyttevekstkyndigkurs i Tromsø – teori, kollokvie, turer

Meld deg på direkte til Tromsø sopp- og nyttevekstforening. Da får du kurset til halv pris: 450 kroner om du er medlem. Er du ikke medlem koster kurset 900 kroner. Frist for påmelding: 22. mars. Kick-off 25. mars.

Meld deg på ved å logge deg inn her. Tromsø sopp- og nyttevekstforening sender inn felles opptak.

Om du ønsker mere informasjon, kom på informasjonsmøtet 5. mars. Se her.

Nyttevekstkyndigkurset er Norges sopp- og nyttevekstforbund sitt høyeste nivå på utdanning innen nyttevekster og etnobotanikk. Kursdeltagere skal gjennomgå ca. 130 viltvoksende planter (matplanter og giftplanter) fordelt på 35 slekter, det vi kaller «nyttevekster» og deres dobbeltgjengere. Deltagere skal lære å gjenkjenne disse plantene og vite hvilke plantefamilier de tilhører (norske navn). Kurset gir også en innføring i etnobotanikk og hvordan plantene har vært brukt.

Kurset er eksamensforberedende og kandidater kan melde seg på en muntlig prøve for å bli sertifisert nyttevekstkyndig. Nyttevekstprøven avholdes i Oslo i uke 25.

Kurset er først og fremst beregnet på personer som vil sertifisere seg som nyttevekstkyndige og bidra som tur- og kursledere på nyttevekstkurs.

Del 1 Teori

Digitalt kurs

Kurset omfatter ca. 10 timer grunnleggende botanikk og ca. 40 timers artskunnskap med digital undervisning i kursportalen. I løpet av kurset gjennomgås nyttevekstene i pensum, både spiselige og giftige, deres oppbygning, kjennetegn, samt deres historiske bruksnytte.

Kurset åpner med digitale samlinger (planteprat) 25. mars 2024, – man får tilgang til kursportalen etter påmelding. E-post med brukernavn og passord får deltakerne tilsendt når man har meldt seg på kurs.

Temaplan for samlinger med digital undervisning, som vi kaller «Planteprat» sendes til deltakere på kurset i mars. Og digital undervisning foregår stort sett hver torsdag kl. 20-22  fra 25. mars og frem til prøvene for nyttevekstkyndige i juni. Alle plantepratsamlingene skjer på zoom, og de blir tatt opp og lagt tilgjengelig i kursportalen.

Kollokvigruppe

Vi møtes ca hver tredje uke for å diskutere spesifikke emner i pensum. Møtene gjennomføres på tirsdag fra klokka 18.00 og varer ca to timer. Oppmøte på Campus UiT.

Del 2 Turer i felt

I tillegg til arbeid i digital kursportal, kreves det omfattende feltarbeid og egentrening, for å bli gode nyttevekstkyndige. Det er viktig at deltagere kan bruke teoretisk kunnskap i praktisk arbeid. Og det tar gjerne litt tid i naturen for å lære å kjenne artene visuelt og bli trygg på å bruke botaniske artskjennetegn for å nøkle seg frem til riktig art. Det oppfordres til å bruke vekstsesongen flittig for mye egentrening. Utfordringen her nord at sesongen starter tidligst i mai og det er begrenset antall nyttevekster som har kommet opp til uke 25. Du bør derfor vurderer å ta kurset over to år, slik at du får en hel sesong med deg.

Vi har følgende felles aktiviteter:

  • Kursdeltagere oppfordres til å følge våre nyttevekstturer. Vi starter så snart det blir bart i fjæra! Mer informasjon om tidspunkter og steder for slike samlinger vil legges ut på kalenderen.
  • Facebookgruppen «Nyttevekstkyndigkurs – for kursdeltagere, kandidater og kursledere» er også en viktig læringsarena. På denne gruppen er det mulig å legge ut bilder/spørsmål/øvingsoppgaver og danne studiesirkler der kandidater kan avtale å gå nyttevekstvandring sammen.
  • Hvis du er på reise så sjekk ut kalenderen om andre sopp- og nyttevekstforeninger arrangerer nyttevekstturer. Som medlem av Tromsø sopp- og nyttevekstforening gir det tilgang til de andre foreningenes aktiviteter.

Etter kurset kan man velge å melde seg opp til prøve for nyttevekstkyndige som holdes regionalt flere steder i landet, ikke i Tromsø. Dato er ikke satt, men nyttevekstprøven avholdes i Oslo i uke 25. Eksamensgebyr for nyttevekstkyndigprøve kommer i tillegg. Påmelding direkte til NSNF.

Ved bestått prøve blir man sertifisert nyttevekstkyndig, med vitnemål og ID kort, og kan ta oppdrag som f.eks. turleder, kursleder, formidler/foredragsholder på vegne av foreningene og forbundet (etter avtale).

Pensum: NSNF nyttevekstkompendium. Dette kompendiet er ikke inkludert i kursavgiften. Det kan bestilles fra forbundet. nye reviderte nyttevekstkyndig-kompendiet er inkludert i prisen. Det koster 325 kroner, porto kommer i tillegg.

Grønne, ville nyttevekster i Norge (kompendium)

Kurset følger studieforbundets plan for utdanning av nyttevekstkyndige 308

Hvis du har spørsmål kontakt Kari Riddervold på 95962334, eller kari.riddervold@natournor.com

 

 

Oppmøtedetaljer

Teorifagbygget 1, 4. etasjet, Result